KURUMSAL EĞİTİM

Firma olarak entegrasyon, yazılım geliştirme, veri yönetimi ve erişimi alanlarında kullandığımız araç ve yöntemlerden bazıları ile ilgili kurumsal eğitimlerimize aşağıda yer verilmektedir.


Veritabanı için Linux Konfigürasyon (3 gün)

 • Redhat/CentOS/OEL Linux kurulumu
 • Ortam Değişkenleri, Kullanıcı Oluşturma
 • Disk,Ağ Konfigürasyonları ve Paket Kurulumları
 • Linux Üzerine PostgreSQL ve Oracle Kurulumu
 • Zamanlanmış Görevler: Crontab
 • PostgreSQL Servisini Çalıştırma
 • Zamanlanmış Görevler: Crontab
 • PgAdmin4 Kurulumu ve PostgreSQL'e Bağlanma
 • Enterprise Manager Console ve Sqldeveloper ile Oracle'a Bağlanma
 • Temel Seviye Betik Geliştirme


 • PostgreSQL Geliştirici (Sql, PL/PgSQL)(3 gün)

 • PgAdmin4
 • Kullanıcı-Şema-Veritabanı Kavramları
 • Nesne Hakları (Grant/Revoke)
 • Tablo, İndeks, Kısıtlar
 • DML ve DDL
 • Hareket (Transaction) Yönetimi
 • Kilit (Locking) Mekanizması
 • SQL Fonksiyonları
 • Ortak Tablo İfadeleri, Pencere Fonksiyonları
 • Test Verisi Oluşturma
 • Text ve CSV Dosyalarından Veri Yükleme
 • Sorgu Planı (Explain) Okuma
 • PL/PgSQL
 • Veri Tabanı
 • Fonksiyon,Cursor,Loop
 • İstisnalar, Tetikleyiciler
 • PL/PgSQL Örnekleri


 • PostgreSQL Yönetici (4 gün)

 • PgSQL Kullanımı
 • Tablo Alanı, Veritabanı, Kullanıcı Oluşturma
 • Karakter Setleri
 • Sistem Katalogları
 • Superuser
 • PostgreSQL Parametreleri
 • Roller ve Ayrıcalıklar
 • postgresql.conf, pg_hba.conf, pgpass
 • Ortam Değişkenleri, parametre Atama
 • Test Verisi Oluşturma
 • Log Parametreleri, Bakım işlemleri ("vacuum")
 • PostgreSQL Güvenlik Seviyeleri
 • Verileri Şifreleme
 • OLAP ve Veri Ambarı
 • İzleme/Teşhis Araçları (pg_top, pg_stat_statements, pg_activity)
 • Mantıksal Yedekleme(Pg_dump, pg_dumpall, pg_restore)
 • Veritabanı Dizinleri, veri dizinleri, pg_wal
 • Backup/Recovery/Replikasyon ile İlgili Parametreler
 • Fiziksel Yedekleme (pg_basebackup, barman,pgbackrest)
 • Replikasyon işlemleri
 • Linux Betik Geliştirme (Shell Scripting) (3 gün)

 • Komut Satırı Kullanımı
 • Dosya ve Dizin Kullanımı
 • Editörler
 • Koşullu İfadeler, Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Kullanıcı Parametrelerini Kullanma
 • Programa Veri Aktarma
 • Program Çıktısı Üretme ve Yönledirme
 • Text Verisini İşleme: sed, gawk
 • Veritabanını Kullanma
 • Web ve E-posta Servislerini Kullanma
 • Sistem İzleme
 • Alternatif Linux Kabukları
 • Örnek Uygulama Çalışması
 • Elasticsearch Geliştirici (3 gün)

 • Elasticsearch Nedir, Neden Kullanılır?
 • Elastic Stack Bileşenleri Nelerdir?(ElasticSearch, Kibana,Logstash,Beats,X-Pack)
 • Elasticsearch Yapıtaşları, Temel İşlemler ve Kibana Arayüzü
 • Elasticsearch ile Sorgulama
 • Elasticsearch ile Gruplama ve İstatistik
 • Elasticsearch ile Gruplama ve İstatistik
 • Logstash ile Veriyi Düzenleme ve Aktarma
 • Kibana ile Veriyi Görselleştirme
 • Örnek Uygulama Çalışması
 • Elasticsearch Yönetici (2 gün)

 • Elasticsearch Kurulum
 • Bileşenlerin Entegrasyonu(Kibana,Logstash,Beats)
 • Node,Shard,Index Kavramları ve Optimum Konfigürasyonları
 • Elasticsearch'te Güvenlik ve Sistem İzleme: X-Pack
 • Yedekleme ve Geri Dönme
 • Zamana Dayalı Veriyi Modelleme
 • Sunucu Mimarisini İzleme: Metricbeat
 • Hadoop Geliştirici (3 gün)

 • Hadoop,HDFS ve MapReduce Nedir?
 • Hadoop ile SQL Çalıştırma
 • Hive,Presto,Impala

 • Gerçek Zamanlı Veri İşleme Araçları
 • -Apache Spark
  -Apache Flink
  -Storm/Heron
 • Çok Kullanılan Hadoop Ecosistemi Bileşenleri
 • -Pig
  -HBase
  -Kafka
  -Flueme
 • Tasarım: Hadoop ile Uygulama Geliştirme
 • Tasarım: Gerçek Zamanlı Veri İşleme
 • Hadoop Yönetici (3 gün)

 • Büyük Veri ve Dağıtık Mimariler Nedir?
 • İlişkisel Veritabanları ve Büyük Veri Karşılaştırması
 • Hadoop Mimarisi ve Ekosistemi
 • Hadoop,HDFS ve MapReduce Nedir?
 • YARN ve Görev Yönetimi
 • Küme Profillemesi (HDFS I/O, NameNode,YARN, MapReduce)
 • Güvenlik
 • -Kerberos ile Kimlik Doğrulama
  -Yetkilendirme
  -Ağ ve Veri Güvenliği
  -Şifreleme
 • Sistem İzleme (ZooKeeper,Apache Ambari)
 • Python/DJango Geliştirici (4 gün)

 • Python Kurulumu ve Geliştirme Ortamıli>
 • Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları
 • Koşullu İfadeler
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Dizi,Kuyruk ve Yığın Yapıları
 • Demet,Sözlük ve Küme Yapıları
 • Modüller
 • Python ile Nesne Tabanlı Yazılım
 • Sınıflar,Metodlar
 • Kalıtım
 • Hatalar ve İstisnalar
 • Dosya İşlemleri
 • Django Model, View, Template Yapısı
 • Django URL
 • Django REST API
 • Docker (2 gün)

 • Kurulum ve İmaj Oluşturma
 • Container Çalıştırma
 • Hadoop Mimarisi ve Ekosistemi
 • Network Konfigürasyon ve Yönetimi
 • Volume Yönetimi
 • Docker Compose
 • Container İzleme
 • Docker Yönetim Arayüzleri(Portainer,Kitematic)
 • Kubernetes


 • Eğitim yerimiz Ankara üniversitesi Gölbaşı yerleşkesindedir. Eğitimlerimiz 4-8 katılımcı için düzenlenmektedir. Fiyatlandırma kişi başına yapılmaktadır.