KALİTE

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sistem Entegrasyonu, Veri Merkezi Taşınması, Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu, Veri Tabanı ve Sistem Yönetimi Optimizasyonu, Siber Güvenlik ve Penetrasyon Testi Hizmetleri, Yazılım Geliştirme ve AR-GE Faaliyetlerini gerçekleştirirken; tüm çalışanlarının katılımı ile;

 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili tarafların haklarını ve mahremiyetini koruyarak memnuniyetini en üst seviyede tutmak
 • En yeni teknolojileri kullanarak modern alt yapısını sürekli geliştirmek
 • Birimlerimiz için kalite amaçlarını belirlemek ve periyodik olarak amaçlarımızı değerlendirmek ve gerekli olması durumunda tedbirler almak
 • Yürürlükteki standart, yönetmelik, kalite yönetim sistemi ve uygulanabilir tüm yasal şartları yerine getirmek,
 • Kalite yönetim sistemi uygulamalarını sürekli iyileştirmek
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyumlu bir şekilde, sürekli iyileştirme yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak, ürün kalitesini sürekli geliştirmek ve müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı şirket yönetimi olarak taahhüt etmektedir.
  BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Bilişim Sistemleri konusunda yazılım geliştirme, danışmanlık ve destek hizmetleri ile bu faaliyetlere ait danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda

 • Bilgi Güvenliği Politikamız
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
 • Bilgi Güvenliği Politikamızdır.