Kurumsal

FAALİYET ALANLARIMIZ

Öncelikli iş alanlarımız;

 • Eski Sistemlerin Modernizasyonu; 2000'li yıllardan itibaren J(2)EE ile geliştirilmiş miras ("legacy") uygulamalar mimari değişiklik, güvenlik açıklarının kapatılması, açık kaynak veritabanı ve uygulama sunucusu altyapılarına geçiş, iş kurallarının değişmesi, iş alanının değişmesi/gelişmesi ve benzeri sebeblerle ihtiyaca göre kısmen veya tamamen yeniden yazılarak modernize edilmektedir. Miras uygulamalarla ilgili projeler genellikle öngörüldüğünden daha zordur. İhtiyaç analizi ile en uygulanabilir ve zaman/maliyet etkin yazılım modernizasyon çözümünü sunmaktayız.
 • Sanallaştırma ; Linux KVM tabanlı "BLOK ZİNCİR DESTEKLİ, GÜVENLİ SANALLAŞTIRMA PLATFORMU YEDEKLEME, ÇOĞALTMA YÖNETİM SİSTEMİ" ürünümüz ile sanallaştırma projeleri gerçekleştirmekteyiz.
 • Açık kaynak PostgreSQL Veritabanına göç ; Geliştirdiğimiz ETL aracı ile Ticari veritabanlarından (Oracle, Sybase, MS-SQL) açık kaynak PostgreSQL veritabanına göç ve entegrasyon projeleri gerçekleştirmekteyiz.
 • Linux Sistemler ; Güvenli İstemci Yönetim Sistemi ürünümüz ile Debian, Pardus ve Ubuntu uç bilgisayarların Linux sistemlerine geçiş ve geçiş sonrası merkezi yönetimlerini kolaylaştırmaktayız.

 • VERİ MERKEZİ GÖÇÜ ÇÖZÜMLERİ

  Ağ ve güvenlik cihazları, sistemler, veritabanları, fiziksel veya sanal sunucuların bir veri merkezinden başka bir veri merkezine kısmen veya tamamen minimum sürede hizmet kesintisi ile taşınması hizmeti.


  FELAKET KURTARMA MERKEZİ KURULUMU VE İŞLETİMİ

  Birincil sistemlerin hasar görmesi durumunda kısmen veya tamamen FKM üzerinden hizmetlerin sağlanabilmesi için yöntemlerin belirlenmesi ve çözümlerin uygulanması.


  SANALLAŞTIRMA VE BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

 • Sanallaştırma ortamlarının kurulması ve teknik destek sağlanması,
 • Fiziksel Sunuculardan Sanal Sunuculara veya Sanal Sunucu Platformları arasında dönüşüm yapılması,
 • Bulut Bilişim alt yapılarının kurulması ve teknik destek sağlanması.

 • VERİTABANI / SİSTEM YÖNETİMİ TEKNİK DESTEK VE İŞ BAŞINDA EĞİTİM

  Sistem kurulumları, güncelleştirmeleri, bakımları, optimizasyonları ve sistem arızalarına müdahale; tüm sistem bileşenleri göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla başta güvenlik, performans, yönetilebilirlik, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik kriterleri değerlendirilerek zaman ve maliyet etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

  Çalışma yöntemi olarak proje, adam/ay veya uzun süreli personel kiralama şeklinde çalışabilmekteyiz.

  Bu kapsamda;

 • Oracle, MSSQL, MySQL ve PostgreSQL veritabanlarının kurulumu, güncelleştirmeleri, bakımları, performans iyileştirmeleri, yazılım ve sistem bileşenleri ile veritabanı sistemlerinin orkestrasyonu,
 • Veritabanı sistemlerinin gereksiz yüklerden kurtarılması,
 • Yedekleme sistemlerinin kurulması, işletilmesi, yedekleme betiklerinin yazılması, düzenli aralıklarla yedekten dönüş testlerinin yapılması,
 • Kurumsal sistemlerin kısmen veya tamamen sistem yedekleri kullanılarak yeniden kurulabilmesi için yöntem belirlenmesi ve dokümanlar hazırlanması,
 • Sistemlerin performans, güvenlik, erişilebilirlik, yönetilebilirlik kriterlerine göre değerlendirilmesi, öneriler sunulması ve uygulanması,
 • Sistem ve yazılımların tersine mühendislik çalışmaları ile çözümlenmesi,
 • Java tabanlı uygulama sunucularının kurulumu, güncelleştirilmeleri, bakımları,
 • SQL, PL/SQL, JEE kod optimizasyonu, yazılım çözümleme,
 • Sistemlerde konfigürasyon yönetiminin hayata geçirilmesi,
 • Veritabanı ve sistemlerden kullanılmayan verilerin veya bileşenlerin sistemlerden çıkarılması.