Kurumsal

FAALİYET ALANLARIMIZ

Öncelikli iş alanlarımız;

 • Unix türevi işletim sistemleri (Solaris, IBM AIX, Redhat/OEL/CentOS, Ubuntu, Debian, Pardus)
 • Ticari ve Açık Kaynak Veritabanları (Oracle, MSSQL, MySQL ve PostgreSQL)
 • Java tabanlı uygulama sunucuları (Weblogic, JBoss)

 • VERİ MERKEZİ GÖÇÜ ÇÖZÜMLERİ

  Ağ ve güvenlik cihazları, sistemler, veritabanları, fiziksel veya sanal sunucuların bir veri merkezinden başka bir veri merkezine kısmen veya tamamen minimum sürede hizmet kesintisi ile taşınması hizmeti.


  FELAKET KURTARMA MERKEZİ KURULUMU VE İŞLETİMİ

  Birincil sistemlerin hasar görmesi durumunda kısmen veya tamamen FKM üzerinden hizmetlerin sağlanabilmesi için yöntemlerin belirlenmesi ve çözümlerin uygulanması.


  SANALLAŞTIRMA VE BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

 • Sanallaştırma ortamlarının kurulması ve teknik destek sağlanması,
 • Fiziksel Sunuculardan Sanal Sunuculara veya Sanal Sunucu Platformları arasında dönüşüm yapılması,
 • Bulut Bilişim alt yapılarının kurulması ve teknik destek sağlanması.

 • VERİTABANI / SİSTEM YÖNETİMİ TEKNİK DESTEK VE İŞ BAŞINDA EĞİTİM

  Sistem kurulumları, güncelleştirmeleri, bakımları, optimizasyonları ve sistem arızalarına müdahale; tüm sistem bileşenleri göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla başta güvenlik, performans, yönetilebilirlik, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik kriterleri değerlendirilerek zaman ve maliyet etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

  Çalışma yöntemi olarak proje, adam/ay veya uzun süreli personel kiralama şeklinde çalışabilmekteyiz.

  Bu kapsamda;

 • Oracle, MSSQL, MySQL ve PostgreSQL veritabanlarının kurulumu, güncelleştirmeleri, bakımları, performans iyileştirmeleri, yazılım ve sistem bileşenleri ile veritabanı sistemlerinin orkestrasyonu,
 • Veritabanı sistemlerinin gereksiz yüklerden kurtarılması,
 • Yedekleme sistemlerinin kurulması, işletilmesi, yedekleme betiklerinin yazılması, düzenli aralıklarla yedekten dönüş testlerinin yapılması,
 • Kurumsal sistemlerin kısmen veya tamamen sistem yedekleri kullanılarak yeniden kurulabilmesi için yöntem belirlenmesi ve dokümanlar hazırlanması,
 • Sistemlerin performans, güvenlik, erişilebilirlik, yönetilebilirlik kriterlerine göre değerlendirilmesi, öneriler sunulması ve uygulanması,
 • Sistem ve yazılımların tersine mühendislik çalışmaları ile çözümlenmesi,
 • Java tabanlı uygulama sunucularının kurulumu, güncelleştirilmeleri, bakımları,
 • SQL, PL/SQL, JEE kod optimizasyonu, yazılım çözümleme,
 • Sistemlerde konfigürasyon yönetiminin hayata geçirilmesi,
 • Veritabanı ve sistemlerden kullanılmayan verilerin veya bileşenlerin sistemlerden çıkarılması.